Portfolio management

Overzicht, inzicht en grip op innovatie

Hoe krijg je overzicht, inzicht en grip op innovatie?

Je hebt een groot aantal projecten en initiatieven lopen binnen verschillende onderdelen van je organisatie. Projecten lopen uit en er is te veel werk. Je hebt het gevoel dat je een totaaloverzicht mist en dat je dingen over het hoofd begint te zien. Eigenlijk weet je niet meer of je wel met de juiste dingen bezig bent. Hoe krijg je het overzicht terug? Hoe krijg je weer meer grip? En moet je alles wel op dezelfde manier aanvliegen?

Wij geloven dat innovatie portfolio management het antwoord biedt.

Vertel me meer

Innovatie portfolio management geeft overzicht, inzicht en grip

strategic portfolio management pimcy

Wij geloven dat structuur nodig is om continue innovatie mogelijk te maken. Innovatie portfolio management is een combinatie van activiteiten welke een bedrijf in staat stellen om een continue stroom van nieuwe initiatieven te selecteren, te ontwikkelen en op de markt te brengen. Deze stroom moet bijdragen aan de strategische doelstellingen op korte en lange termijn.

Bovenal is innovatie portfoliomanagement een dynamisch beslissingsproces. Het betekent concreet een go of no go voor bepaalde projecten. Een no go betekent niet dat er gefaald is, maar dat er geleerd is en dat er middelen vrijgemaakt kunnen worden voor andere initiatieven.

Pimcy helpt bij het inrichten en implementeren van innovatie portfolio management. Daarnaast adviseren en implementeren wij innovatie portfolio software.

Vertel me meer

De 3 horizons van innovatie

lean innovation portfolio management

Door te zorgen voor initiatieven in alle 3 horizons van innovatie (bestaand, nieuw en revolutionair) worden projecten op de juiste gronden beoordeeld en wordt continue innovatie gestimuleerd. Pimcy helpt met het structureren van innovatie, het bepalen van de juiste metrics en het verankeren van randvoorwaarden zodat innoveren gemakkelijker wordt.

Lees meer

Innovatie Framework

portfolio management

Het Innovatie Framework is een proces om innovatie of productontwikkeling door de search en execute fase te leiden. Er zijn verschillende modellen mogelijk. Het proces verschilt per type innovatie. Voor Horizons 2 en 3 is het Lean innovatieproces bij uitstek geschikt. Pimcy helpt met het bepalen en inrichten van het juiste proces per type innovatie.

Lees meer

Keuzes maken

Product Portfolio Management Software

Met portfoliomanagement zorg je voor inzicht en overzicht in je innovatie-initiatieven, van kleine verbeteringen tot radicaal nieuwe business modellen. Op basis van strategisch gekozen criteria kun je een objectiever verdeling van beschikbare resources over projecten en portfolios maken. Pimcy helpt met het inrichten van een passend innovatie portfoliomanagement.

Lees meer