Lean Startup – Corporate startup

lean startup

Workshop info

Lean Startup in een corporate omgeving

In 2011 verscheen het boek “The Lean Startup” van Eric Ries. Het zorgde voor een wereldwijde beweging en was de aanzet tot het “startup denken”. Waar aanvankelijk vooral startende ondernemers de lessen uit het boek en beweging gingen toepassen, zien we dat ook steeds meer gevestigde bedrijven de principes willen toepassen.

De context van een corporate omgeving is echter een andere dan die van een startup. Per definitie is de snelheid en slagvaardigheid lager. Interne belangen, budgetverdeling, standaard werkwijzen: er zijn tal van barrières die overwonnen moeten worden om op een andere manier te werk te gaan. Wij zien Lean Startup dan ook niet als een boek dat je letterlijk moet nemen, maar als een idee met goede basisprincipes.

In deze workshop van twee halve dagen gaan we aan de hand van een eigen bedrijfscasus de basisprincipes van Lean Startup leren en ervaren. Het doel van deze workshop is niet om met een echt project de volledige Lean Startup methodiek te doorlopen om tot concrete resultaten te komen. Het doel is juist om de basisprincipes te ervaren aan de hand van een simpele casus. Vervolgens evalueren we met de groep wat voordelen zouden kunnen zijn van deze manier van werken voor de organisatie. We bepalen wat op dit moment de barrières zijn die geslecht moeten worden om het daadwerkelijk te gaan doen. Plus welke helpende factoren aanwezig zijn. Deze output zal ook teruggekoppeld worden naar de organisatie.

Dag 1

We starten met een introductie over Lean Startup in een corporate omgeving. Wat is het en waarom is het zo lastig om deze werkwijze in een corporate omgeving toe te passen? Vervolgens gaan we in kleinere groepjes aan de slag. We nemen een actueel project of nieuw idee waar de groepjes mee aan de slag gaan. De eerste dag leggen we focus op het probleem. Wie is de klant en wat is nu eigenlijk zijn of haar probleem? In welke context vindt dit plaats? We leren werken met het probleem context canvas. We leren de basisregels voor een interview, en stellen zelf een script op.

Hiermee gaan de deelnemers in de tussenliggende periode aan de slag.

Dag 2

We starten met het bespreken van het geleerde uit de interviews. Wat zijn de patronen die we zien? Wat betekenen de resultaten voor ons origineel geformuleerde probleem? We stellen een persona op: een fictieve weergave van één van onze klantsegmenten. Vervolgens werken we in groepjes het Lean Canvas uit. We geven een introductie over vervolgstappen in Lean Startup en het uitvoeren van experimenten. We identificeren de belangrijkste aannames.

Vervolgens gaan we met de groep evalueren wat Lean Startup voor de eigen organisatie zou kunnen betekenen. Wat houdt ons tegen? Welke barrières zijn er? Welke randvoorwaarden zijn nodig om hiermee van start te gaan?

>

Meer weten?

 

Contactformulier

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Ik wil meer informatie over

Door te "Verzenden" ga ik akkoord met de Privacyverklaring.