Ontdek je Business Model

business model canvas uitwerken

Workshop info

Het Business Model Canvas van Osterwalder is een breed toegepast hulpmiddel om op een eenvoudige manier je huidige business model in kaart te brengen. Een business model is een vereenvoudigde weergave van je bedrijfsstrategie. Geen dikke rapporten, maar overzicht op een grote poster.

Je ziet snel waar de sterke en zwakke punten in je business model zitten en leert meerdere varianten op je huidige business model in kaart te brengen. Hierdoor ontstaan ideeën voor innovatie en andere nieuwe mogelijkheden.

business model canvas uitwerken

Deze mogelijkheden moeten echter nog wel getoetst worden, immers we doen een groot aantal aannames. Je leert hoe je deze aannames kunt herkennen en hoe je ze kunt toetsen.

Meer informatie