portfolio management
14
jan

Waarom portfolio management belangrijk is

De term portfolio management komt u misschien bekend voor. Maar wat is het nu precies en waarom is het belangrijk?

Inleiding

Om als bedrijf op de lange termijn te kunnen overleven is innovatie nodig. Technologieën veranderen steeds sneller, de markt wordt steeds opener en de concurrentie neemt toe. Tegen deze achtergrond is het steeds belangrijker om een effectief nieuw productontwikkelingsproces te hebben. Dit proces loopt vanaf het stimuleren van ideeën tot en met de evaluatie achteraf van een gelanceerd product. Portfolio management is daar een vitaal onderdeel van. Een goed Portfolio Management zorgt ervoor dat u weet aan welke projecten u uw schaarse resources (personeel, geld, productiecapaciteit) moet toekennen zodat u uw doelstellingen op het gebied van productontwikkeling kunt behalen.

Wat is portfolio management?

Portfolio management is een dynamisch beslissingsproces waarin de lijst van nieuwe producten en R&D projecten waaraan gewerkt wordt op regelmatige basis geëvalueerd wordt. Op basis van vooraf vastgestelde criteria worden prioriteiten gesteld en soms bijgesteld. Dit betekent dat op dat moment bepaalde projecten voorrang krijgen ten koste van andere.

Waarom is portfolio management belangrijk?

 1. Succesvolle productontwikkeling is de basis van zakelijk succes. Om dit te kunnen realiseren, heeft u portfolio management nodig, zodat u de winnaars van morgen kunt selecteren.
 2. Productontwikkeling is de vertaling van uw business strategie. Nieuwe producten zijn als het goed is het concrete uitvloeisel van uw strategie, portfolio management draagt bij aan het realiseren van de juiste producten.
 3. Portfolio management gaat over de verdeling van resources. Resources zijn schaars en kunnen maar één keer ingezet worden

Symptomen van een falend portfolio management

Uw huidige portfolio management faalt als u de volgende zaken herkent:

 • Terughoudendheid in het stoppen van projecten : er bestaat geen duidelijk kader aan de hand waarvan bepaald wordt of projecten doorgaan of niet. Het lijkt wel, of zodra een project gestart is, dit een eigen leven begint te leiden. Nieuwe projecten worden gewoon toegevoegd aan de lijst van actieve projecten. Gevolg is een totaal gebrek aan focus, waardoor er te veel projecten zijn voor de beschikbare middelen (personeel, geld, productiecapaciteit).
 • Beschikbare middelen worden over alle projecten verdeeld. Doordat er geen keuzes worden gemaakt, moet alles gewoon maar doorgaan. Mensen werken aan meerdere projecten en doen van alles wat, en slaan af en toe wat stappen over om de deadline nog enigszins te halen. Dus uiteindelijk is sprake van een vertraagde oplevering met een lagere kwaliteit. Waardoor de kans op succes in de markt uiteraard ook daalt…
 • Keuze voor laag hangend fruit projecten. Omdat er geen duidelijke criteria zijn, maken de ‘incrementele’ innovaties meer kans. Incrementeel wil zeggen dat er sprake is van kleine verbeteringen ten opzichte van het huidige product, bijvoorbeeld het toevoegen van extra’s, lijn extensies etc. Dit is het laag hangend fruit van een organisatie, de business case kan op de achterkant van een bierviltje worden berekend. Voor de radicalere vormen van innovatie geldt dit niet. Terwijl juist deze projecten broodnodig zijn op de lange termijn.
 • Er is eigenlijk geen sprake van strategie. Als er geen sprake is van portfolio management waaraan projecten getoetst worden tegen een strategie, is eigenlijk ook geen sprake meer van een strategie. Productontwikkeling is een cruciaal onderdeel en zeer bepalend voor uw lange termijn strategie.

Portfolio management vindt op twee niveaus plaats

Niveau 1 strategisch portfolio management [1]

Op dit niveau wordt gekeken hoe de beschikbare middelen verdeeld worden over zogenaamde ‘strategische mandjes’. Bijvoorbeeld op grond van de mate waarin het project innovatief is. Maar hierbij kan (aanvullend) ook gedacht worden aan verdeling op basis van mate van risico, markten of technologie. Onderstaand een fictief voorbeeld met een verdeling op basis van de mate van innovatie.

portfolio management

 

Op strategisch niveau wordt ook de Product- en Technologische Roadmap (=lange termijn planning) gemaakt.

Niveau 2 Tactisch portfolio management

Op dit niveau worden de reviews gedaan en wordt bepaald of het bedrijf zich inderdaad met de juiste projecten bezighoudt. Ook de go/no go momenten in een regulier productontwikkelingsproces vallen onder tactisch portfolio management

Succesfactoren voor het juist toepassen van portfolio management

Op basis van onderzoek verricht door Cooper et al[2] is gebleken dat succesvolle bedrijven portfolio management als volgt ingebed hebben in hun organisatie:

 1. Ze gebruiken een duidelijke, expliciete methode voor portfolio management
 2. Portfolio management is een formeel proces
 3. Er zijn heldere regels en procedures ten aanzien van het toepassen van portfolio management
 4. Portfolio management wordt consistent toegepast
 5. Alle projecten worden meegenomen in de portfolio reviews
 6. Het senior management gelooft in de portfolio methode

Methodes voor het toepassen van portfolio management

Er bestaan verschillende methodes om Portfolio Management toe te passen, de meeste bedrijven gebruiken meerdere van deze methodes. Ook bestaan er diverse softwarepakketten (ikzelf gebruik Nupe, www.pimcy.nl/nupe). De methodes en softwarepakketten zal ik in een volgende blog bespreken.

[1] Bron: Winning at new products, R. Cooper, 2011

[2] Portfolio Management for New Products, 2nd Edition, R. Cooper, S. Edgett, E. Kleinschmidt, 2001

Leave a Reply