Scroll Top

Service Design Sprint

Service Design Sprint Nederland Belgie
Een Service Design Sprint heeft als doel een innovatieve oplossing voor een probleem met impact op de gebruiker te vinden. Dit kan zowel een klant als een medewerker zijn. Er is dus nog niet een concreet idee hoe dit aangepakt zou moeten worden. Onze aanpak vindt zijn basis in het boek “This is Service Design Doing”. Een Service Design Sprint kan in meerdere etappes plaatsvinden, wel is het gewenst de sprint binnen een tijdsbestek van 3 weken te plannen. Onderstaand het 5 daagse programma.

In een intake gesprek kijken we of een Service Design sprint bij jou past. We bepalen de scope van de sprint en spreken af waar je ons op mag beoordelen. We bespreken wie in het team deelneemt en wie van Studio Pimcy zal meedoen in het team.  Onze onderzoeker bepaalt in grote lijnen hoe we het onderzoek kunnen uitvoeren. We bespreken hoe we gezamenlijk klanten kunnen benaderen voor de interviews welke op dag 4 gaan plaatsvinden.

Vandaag gaan we aan de slag met het onderzoeksplan dat al in grote lijnen is opgesteld. We verfijnen dit verder en gaan vervolgens aan de slag met de uitvoering daarvan. Onze onderzoeker ondersteunt in de opzet van het onderzoek, maar het team voert het uit.

Klantinterviews zullen in ieder geval deel uitmaken van het onderzoek.

Vandaag verwerken we de onderzoeksresultaten. We vertalen de belangrijkste inzichten naar een duidelijke doelgroep. Met een persona creëren we een fictief persoon die model staat voor de doelgroep.

We bepalen welke zaken we voor deze persona zouden moeten oplossen. En vervolgens gaan we daarvoor verschillende oplossingen verzinnen.

We kiezen met welke (maximaal twee) oplossingen we aan de slag gaan en werken een Storyboard uit.  Aan de hand daarvan werken we een aantal prototypes uit. Deze prototypes zijn er vooral op gericht om tot betere oplossingen te komen, ze zijn onderdeel van ons creatief proces.

Op basis van de zaken die we hiervan leren, passen we onze onderzoekswand aan.

Vandaag maken we een wat beter prototype, dat goed genoeg is om eerste feedback van klanten op te halen. Gelukkig hebben we een user experience designer als teamlid, die daar heel veel verstand van heeft!

In de middag nodigen we een aantal klanten uit en interviewen ze over de prototypes en onze oplossingen. Vervolgens verwerken we deze inzichten.

Op basis van de inzichten van dag 4 verfijnen we onze prototypes verder. Tegelijkertijd werken we de ‘Service Blueprint’ uit welke ons later gaat helpen in de verdere ontwikkeling.

We werken een eerste business model uit en bepalen de next steps.

Samen met de beslisser leggen we vervolgens de next steps vast. We sluiten af met een evaluatie waarbij we ook kijken of we onze gemaakte afspraken correct zijn nagekomen.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.