Scroll Top

Google Design Sprint

Google Design Sprint
Van idee naar getoetst prototype in 5 dagen! De Google Design sprint is geschikt als je al een concreet idee hebt, welke je zo snel en realistisch mogelijk wilt toetsen. Onze Google Design Sprint is gebaseerd op het bekende boek “Sprint” van Jake Knapp. Deze sprint vindt van maandag tot vrijdag plaats. We starten dagelijks om 10.00 zodat je van te voren nog wat werk kunt doen. Daarna is het volledige focus!

In een intake gesprek kijken we of een Google Design sprint bij jou past. We bepalen de scope van de sprint en spreken af waar je ons op mag beoordelen. We bespreken wie in het team deelneemt en wie van Studio Pimcy in het team gaat deelnemen.  Onze onderzoeker gaat aan de slag om input te verzamelen voor de sprint. We bespreken hoe we gezamenlijk klanten kunnen benaderen voor de interviews welke op vrijdag gaan plaatsvinden.

Vandaag bekijken we het lange termijn doel van het initiatief. We stellen vast op welke vragen we deze week in ieder geval antwoord willen krijgen. We brengen in kaart welke stappen de gebruiker zet van start tot en met afronding op basis van het huidige idee.

Vervolgens interviewen we experts: dit kunnen mensen van je eigen organisatie zijn, maar ook branche experts. Daarna bedenken we een groot aantal focus vragen en plotten deze op de klant stappen.

Na al dit voorbereidende werk maken we een keuze. We kiezen één doelgroep en één focusgebied waar we ons deze sprint aan gaan wijden.

Vandaag gaan we aan de slag met oplossingen. We beginnen een uur eerder omdat wij een masterclass toegevoegd hebben aan het sprint programma.

We kijken eerst naar bestaande opties: van onszelf en van de concurrentie.

In de middag starten we met een masterclass Visual Thinking. Vervolgens gaan we aan de slag met het schetsen van onze eigen ideeën. We nemen hier de tijd voor, het is de bedoeling dat ieder zijn of haar ideeën individueel uitwerkt.

In de ochtend  maken we een galerij van alle schetsen en geven jullie aan welke delen je interessant vindt. Je weet dus niet van wie een idee is! Vervolgens wordt ieder idee besproken, beoordeeld en verrijkt.

We kiezen met welke (maximaal twee) oplossingen we aan de slag gaan en werken een Storyboard uit. Dit is een zeer gedetailleerde uitwerking van het proces dat de klant doorloopt. Deze is nodig om een goed en realistisch prototype te maken.

Vandaag maken we een realistisch prototype, dat vanuit klantperspectief echt genoeg is om eerlijk op te kunnen reageren. We bepalen met elkaar hoe we binnen 1 dag een zo realistisch mogelijk prototype kunnen maken met de middelen die we hebben. Gelukkig hebben we een user experience designer als teamlid, die daar heel veel verstand van heeft!

We verdelen de taken, want niet alleen moet er gebouwd worden, ook moet het interview voorbereid worden en moet het geheel logisch in elkaar gezet worden.

De dag van de waarheid. Vandaag zullen we maar liefst 5 klanten interviewen en ons prototype laten zien en ervaren. Interviews vinden 1 op 1 plaats, de rest van het team kijkt vanaf een andere plek mee en verwerkt ter plekke de feedback.

Vervolgens is het tijd om hierin de patronen te ontdekken en daar besluiten aan te koppelen. Als we tijd hebben, passen we het prototype aan.

We leggen vervolgens samen met de beslisser de next steps vast. We sluiten af met een evaluatie waarbij we ook kijken of we onze gemaakte afspraken correct zijn nagekomen.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.