Scroll Top

Customer Journey Sprint

Customer Journey Design Sprint Nederland
Een Customer Journey Sprint is gericht op het verbeteren en vernieuwen van een bestaande klantreis. Een klantreis is hetgeen de klant meemaakt van oriëntatie tot en met afterservice van een bestaand product.
We starten met het in kaart brengen van de huidige klantreis en gaan dan kijken hoe dit beter kan. Hierbij wordt ingezoomd op een bepaald deel van deze klantreis.
Een Customer Journey Sprint kan in meerdere etappes plaatsvinden, wel is het gewenst de sprint binnen een tijdsbestek van 3 weken te plannen. Onderstaand het 5 daagse programma.

In een intake gesprek kijken we of een Customer Journey sprint bij jou past. We bepalen de scope van de sprint en spreken af waar je ons op mag beoordelen. We bespreken wie in het team deelneemt en wie vanuit Studio Pimcy zal meedoen.  Onze onderzoeker bepaalt in grote lijnen hoe we het onderzoek kunnen uitvoeren. We bespreken hoe we gezamenlijk klanten kunnen benaderen voor de interviews welke op dag 2 gaan plaatsvinden.

Vandaag verzamelen we de huidig beschikbare data om onze klantreis zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Vervolgens proberen we zo gedetailleerd als mogelijk de huidige klantreis in beeld te brengen. We kijken op welke punten we graag input van onze klanten zouden krijgen, en welke zaken getoetst moeten worden. Ook kijken we op welk deel van de customer journey we verder willen gaan inzoomen.

Vandaag tonen we de huidige klantreis aan onze klanten. Aan de hand van ons script gaan we dieper in op bepaalde zaken. Samen met onze klanten gaan we nadenken over verbeteringen van deze customer journey.

In de middag werken we de ideeën van de ochtend in meer detail uit.

We werken onze toekomstige customer journey in detail uit, en leveren uiteindelijk een system blueprint op. Hiermee wordt namelijk duidelijk wat de verandering betekent voor de interne organisatie.

Vervolgens bepalen we welke verbeteringen we zouden willen testen. We stellen test scripts op en samen met onze prototypers bespreken we hoe we dit het beste kunnen doen.

Vandaag testen we de aanpassingen in de customer journey met echte klanten. We meten de resultaten en indien mogelijk interviewen we de klanten.

Onze prototyper helpt mee met het uitvoeren van de testen.

Vandaag evalueren we onze bevindingen en passen het prototype daarop aan.

We leggen vervolgens samen met de beslisser de next steps vast. We sluiten af met een evaluatie waarbij we ook kijken of we onze gemaakte afspraken correct zijn nagekomen.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.