Scroll Top

Lean IP: Hoe combineer je Lean Innovatie met je IP strategie? (deel 1)

Introductie

Steeds meer bedrijven ontdekken dat Lean innovatie ofwel Lean startup hen kan helpen hun innovatieprocessen beter te stroomlijnen. Zeker voor totaal nieuwe productontwikkeling resulteert het toepassen van Lean innovatie principes in een efficiëntere en succesvollere innovatiepijplijn. Het basisprincipe van Lean startup is dat je je idee, en de daaropvolgende versies van je product, tegen minimale kosten zo snel mogelijk aan de klant blootstelt. Maar hoe zit het dan met je Intellectual Property (IP)? Voor het vastleggen van IP is het namelijk vaak vereist dat er een investering gedaan wordt juist vóór dat de innovatie bekend wordt. Hoe ga je hiermee om? Hoe groot is het risico dat iemand anders met jouw idee aan de haal gaat? En in welke fase wordt het verstandig bepaalde beschermingsconstructies op te gaan tuigen?

Blogserie: “ Lean IP: Hoe combineer je Lean innovatie met je IP strategie”

In deze blogserie zullen Francis-Paul Janssen van AOMB Intellectual Property en Joyce Oomen van Pimcy Innovatie & Portfolio Management deze en andere vragen beantwoorden. Wij danken Jenk de Jong van de Kamer van Koophandel voor zijn feedback en revisies.

Structuur van de serie

Aan de hand van een fictief business idee, bespreken we de verschillende fases die je volgens de Lean innovatiemethode zou moeten doorlopen. Tegelijkertijd lichten we dan de stappen toe die je kunt zetten om je IP zo goed mogelijk te waarborgen. Hierbij is ons uitgangspunt lean IP, ofwel alleen de zaken vastleggen die écht nodig zijn en pas op het moment dat het nodig is. Voor ieder IP stapje kwantificeren we de benodigde tijd, jouw inspanning en een kosteninschatting.

De blogserie wordt gedurende een periode van 8 weken gepubliceerd en bestaat uit de volgende onderdelen:

lean ip deel 1

  1. Introductie (dit deel): hierin introduceren we onze blogserie, de schrijvers en de structuur van de serie.
  2. Basisprincipes: hierin introduceren we de basisprincipes van Lean Startup, een IP strategie en innovatie.
  3. Ontdek: we hebben een business idee, wat nu? In deze fase gaan we op zoek naar problem/solution fit voor onze casusDoor IP onderzoek te verrichten krijgen we veel inzicht in de markt en concurrentie en we bereiden ons voor op een eventuele octrooiaanvraag. Dit deel is gesplitst in twee delen, deel 3 en deel 4.
  4. Leer: we gaan aan de slag met prototypes en leren van de feedback van onze klanten. Tegelijkertijd wordt het nu zaak om bepaalde zaken vast te gaan leggen met betrekking tot IP. Dit deel is gesplitst in deel 5 en deel 6.
  5. Groei: ons product lijkt alles in zich te hebben om op te kunnen schalen! Wat betekent dit voor onze IP strategie? Dit deel 7 vind je hier.
  6. Samenvatting: we geven een praktische samenvatting van de stappen die we doorlopen hebben. Daarnaast kun je aan de hand van de beslisboom zelf vaststellen op welk moment het handig is om IP zaken vast te gaan leggen.

In het volgende deel 2 introduceren we de basisprincipes van Lean innovatie en een IP strategie. We hopen dat je onze serie gaat volgen en zijn blij met reacties, likes en shares!

 Over de auteurs van deze serie

Francis-Paul Janssen

Senior Europees en Nederlands octrooigemachtigde bij AOMB IP Consultants([email protected])

Joyce Oomen-Beeris

Innovatie versneller | Innovatie Portfolio Management Consultant | Eigenaar Pimcy Innovatie & Portfolio Management | [email protected])

 

Gerelateerde berichten

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.