Scroll Top

Business Model Canvas als alternatief voor het Strategisch Plan

Nog altijd doorlopen veel bedrijven periodiek de cyclus van het herijken van het strategisch plan, om dit vervolgens concreet te maken in een jaarplan. Dit, terwijl de ontwikkelingen om ons heen zich in razend tempo voltrekken. In projectgroepen wordt er maanden aan gewerkt en tegen de tijd dat de strategie is goedgekeurd, is aanpassing al weer nodig.

Gelukkig ontdekken steeds meer bedrijven de waarde van het plotten van hun strategie en business model op bijvoorbeeld het Business Model Canvas. Bij Pimcy zijn wij groot fan van het werken met dit soort visuele tools, omdat dit heel veel voordelen heeft.

Voordelen zijn namelijk:

  • Samenwerking, interactief proces leidt tot meer gedragenheid
  • Overzicht, de hele strategie op één pagina
  • Snelheid, binnen 2 dagen kom je tot een minstens zo goed resultaat als in de hele planningscyclus
  • Flexibiliteit, de hele aanpak is gebaseerd op het feit dat zaken veranderen

HOE WERKT DAT DAN ZO’N AANPAK?

Voor alle visuele tools waar wij mee werken geldt: zorg voor een cross-functionele groep van mensen met het juiste mandaat en zet ze in één inspirerende ruimte, met voldoende snacks en drinken. Wij zorgen voor de materialen, postits en andere creatieve hulpmiddelen en helpen als facilitator de groep door het proces heen.

Visie en missie

Ons startpunt is altijd de visie, wat ziet de organisatie/ business unit/ startup als meest relevante ontwikkelingen in de snel veranderende wereld waarop ingespeeld moet worden? Dit is een lange termijn toekomstbeeld, een stip op de horizon waarnaar de wereld zich beweegt. De missie is dan de rol die de organisatie in deze veranderende wereld wil spelen.

Ook hier gebruiken wij een canvas, het  Visie Canvas. Een visie is in deze context de lange termijn blik op hoe de (relevante) omgeving zich zal gaan veranderen. De missie is dan de rol die de organisatie hierin wil gaan spelen.

toekomstcanvas

Business Model

Een business model is een high level schets van hoe en aan wie je organisatie waarde levert. Dezelfde onderdelen als in jouw strategisch plan komen aan de orde, alleen beperken we ons tot de kern.

Een canvas is ideaal om een overzicht te krijgen van hoe het bedrijf/ business unit/ startup in elkaar zit en welke varianten mogelijk zijn. Als alternatief voor het strategisch plan, werken wij graag met het Business Model Canvas van Alex Osterwalder en het Lean Canvas van Ash Maurya. Afhankelijk van de context en de fase hebben wij voorkeur voor de een of de ander.

Lean Canvas: voor nieuwe producten/ diensten in de idee fase

Business Model Canvas: om status quo te beoordelen, voor het uitwerken van reeds gevalideerde concepten.

In beide canvassen zit wat overlap. Onderstaand een korte uitleg van beide modellen met vervolgens de overeenkomsten en verschillen toegelicht.

  1. LEAN CANVAS

Lean Canvas Pimcy

Dit canvas is geschikt voor ieder idee waarvan nog niet zeker is of het succes wordt. En dat is bijna nooit het geval… De focus ligt op het vinden van een relevant probleem dat de moeite waard is om op te lossen. De meeste mensen die een idee hebben worden verliefd op hun eigen oplossing en worden een beetje blind. Als het probleem niet relevant genoeg is, zal niemand de oplossing willen hoe briljant ook. Lean Startup (waarop het Lean Canvas gebaseerd is) zegt dan ook dat alvorens je gaat investeren, je zult moeten bewijzen dat je met relevante zaken bezig bent.

Per klantgroep (early adopters) maak je een Lean Canvas.

Meer informatie vind je hier:

https://leanstack.com/books/
https://leanstack.com/why-lean-canvas/

 2. Business Model Canvas door Alex Osterwalder

business model canvasDit canvas is zeer geschikt voor organisaties/ business units/ startups om de huidige strategie in één overzicht in kaart te brengen. Vervolgens kun je door variaties aan te brengen in één vak, kijken wat de impact is op andere vakken. Ideaal om scenario’s te verkennen dus. Daarnaast combineren wij het vaak met de output uit de missie/visie sessie, om te kijken op welke elementen kansen of bedreigingen gaan ontstaan.

Meer informatie vind je hier:

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
https://strategyzer.com/books/value-proposition-design
http://blog.strategyzer.com/posts/2014/7/26/your-business-model-environment

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN

Onderstaand een overzicht van de verschillende elementen. Er is een flinke overlap, maar er zit wel degelijk een nuance verschil in vanwege de verschillende focus.

verschil business model canvas en lean canvasTOT SLOT

Op deze manier werken vergt wat oefening en zeker in het begin begeleiding. Ons advies: ga er gewoon mee aan de slag, je zult altijd tot waardevolle inzichten komen!

Gerelateerde berichten

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.