Scroll Top

Innovation readiness: wat is het en hoe bepaal je het?

Stel: je beseft als organisatie dat je innovatiever en wendbaarder moet worden. Want alleen op die manier kun je inspelen op de veranderende omgeving en de continuïteit op lange termijn waarborgen. Waar start je?

Een reflex van veel organisaties zal zijn om een brainstorm op te zetten of een ideeënwedstrijd. De hoop is dat hier het ‘gouden idee’ tussen zit. Maar hoe herken je dat idee? En hoe zorg je dat het gerealiseerd wordt? En wist je dat een idee slechts een startpunt is, een denkrichting? Succesvolle innovaties ontstaan meestal niet in één stap, maar zijn een proces van continu aanpassen en leren.

Toelichting Innovation Readiness

Een betere manier om te starten is te kijken hoe jouw organisatie op dit moment ‘scoort’ op het gebied van innovatie. Vervolgens ga je ook bepalen waar je ambitieniveau ligt.

Een simpele manier om vandaag nog te beginnen is gebruik te maken van de Innovation Readiness Assessment van Strategyzer. Je kunt dit canvas hier downloaden.

De Innovation Readiness Assessment bestaat uit een aantal stellingen die je op een 5-punt schaal moet beoordelen voor jouw organisatie. Hierbij is een score 5 het hoogst haalbare.  De vragen zijn opgesplitst in categorieën. Uitgangspunt voor het bepalen van de rangorde is het gedachtengoed van Strategyzer. Per categorie zal ik deze uitgangspunten toelichten.

1. Leadership Support

Innovatie kan alleen succesvol zijn als het management van een organisatie daar voor 100% achter staat. Dit betekent dat innovatie een onderdeel van de strategie is, en dat deze innovatiestrategie ook richting geeft. Daarnaast betekent innoveren ook dat je daar mensen en middelen voor nodig hebt, de resources. Innoveren is niet iets wat je erbij doet, het kost tijd en inspanning. Het management moet ervoor zorgen dat er middelen beschikbaar zijn. Ook portfolio management is een onderdeel van deze categorie. Hét gouden idee is moeilijk te identificeren. Daarom moet je zorgen voor een innovatie pijplijn, waar heel veel ideeën doorheen gaan, maar er ook een groot aantal gaandeweg het traject afvallen.

2. Organizational Design

Op het moment dat er aparte innovatie teams actief zijn, moeten deze niet gezien worden als ‘hobbyprojecten’, maar als volwaardig initiatief. Daarvoor is het nodig dat ook in de organisatiestructuur ‘innovatie’ een plaats krijgt. Dit betekent niet dat slechts één afdeling innoveert. Deze afdeling heeft vooral als taak om innovatie voor de hele organisatie te faciliteren en aan te jagen.

Als innovatie teams met totaal andere initiatieven bezig zijn dan de ‘business as usual’ dan ontstaat het risico dat die twee elkaar niet meer weten te vinden. Toch heeft een innovatie team uiteindelijk de kennis en kunde nodig van de reguliere teams om hun initiatief te implementeren en op te hangen in de organisatie. Dus samenwerking tussen de core teams en innovatie teams moet ook in de organisatiestructuur gestimuleerd worden. Over een apart beloningssysteem voor innovatie kun je discussiëren. Ik interpreteer deze niet zozeer als individuele bonussen, maar de manier waarop we innovatie meetbaar maken en vergelijken met de core business. Dus in welke mate zijn we in staat om te meten hoe succesvol innovatie is? En gebruiken we daarvoor KPI’s die ook echt geschikt zijn.

3. Innovation Practice

Dan het punt waar we vaak meteen naar toe schieten: de uitvoering. Wat voor tools en technieken of processen gebruiken we om tot innovatie te komen? Zijn mensen hier voldoende in getraind? Strategyzer hanteert hierbij als uitgangspunt dat het hoogst haalbare is dat er innovatieprocessen worden toegepast die zijn gebaseerd op Design Thinking, Lean Startup of Business Modelling.

Stappenplan Innovation Readiness

Hoe kun je te werk gaan? Onderstaand ons stappenplan:

  1. Laat verschillende mensen in jouw organisatie bepalen hoe zij de huidige status beoordelen, door ze het formulier te geven en aan te laten kruisen waar jullie nu staan.
  2. Laat ze met een andere kleur aangeven waar ze vinden wat het ambitieniveau zou moeten zijn.
  3. Verzamel alle formulieren (ik doe dit digitaal en gebruik hiervoor Mural zodat iedereen de verschillende formulieren kan zien)
  4. Tel de diverse scores bij elkaar op voor huidig en in een andere kleur voor ambitie en zet deze scores op 1 formulier
  5. Bespreek met elkaar de diverse keuzes. Loop alle vragen één voor één door. Vooral op het moment dat de meningen uiteenlopen is het goed om meer aandacht aan dit punt te geven.
  6. Kom tot overeenstemming waar je nu staat en vooral waar het ambitieniveau zou moeten liggen. Hiermee maak je visueel waar de grootste verschillen zitten.
  7. Bepaal nu concrete acties: de innovation readiness assessment toont waar de grootste te overbruggen verschillen zitten. Vaak is het handig om daar als eerste mee te starten

Tot slot

Het is vaak handig om een discussie als deze te laten begeleiden door een innovatie consultant. Deze heeft geen oordeel over waar jullie nu staan en of het goed of slecht is. Maar een consultant kan wel meer uitleg geven over wat er bedoeld wordt of helpen te bepalen waar je nu staat. Ook bij het uitstippelen van de vervolgacties kan de consultant helpen. Uiteraard kunnen wij dit voor je doen!

DOWNLOAD DE INNOVATION READINESS ASSESSMENT

 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.