De 3 horizons van innovatie

De 3 horizons van innovatie worden gebruikt als model om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende types van innovatie. De precieze grens tussen de horizons valt soms moeilijk te bepalen. Het volgende plaatje kan hierbij helpen:

3 horizons van innovatie

De grens tussen de horizons wordt bepaald door het feit of we iets al goed kennen, of het nieuw voor ons is, of nieuw voor onze bedrijfstak/ de wereld. Daarnaast kijken we op de x-as naar nieuwe technologie en/of oplossingen. Op de y-as kijken we of de markt en/of klanten al bekend zijn.

H1: Horizon 1

Horizon 1 is incrementele innovatie ofwel verbetering/ vernieuwing. Technologie, oplossingen, markt en klanten zijn goed bekend. In deze horizon worden producten ontwikkeld waar het bedrijf bekend om staat, en waar winsten en cash flow vandaan komen. In Horizon 1 draait innovatie om het exploiteren, verbeteren en verlengen van de huidige productlijnen.

De focus ligt op efficiency en de dingen juist doen. Er wordt op een geplande en geordende manier gewerkt, risico’s en onzekerheden worden ontweken of geminimaliseerd.

H3: Horizon 3

Horizon 3 is de verre toekomst. Technologie en oplossingen zijn zo goed als onbekend- ten minste in jouw bedrijfstak. Het kan ook gaan om volledig onbekende markten of klantgroepen. We noemen deze horizon disruptieve innovatie, omdat ontwikkelingen in deze horizon een grote impact kunnen hebben op jouw bedrijf, bedrijfstak, leven. De focus in deze horizon ligt op leren wat werkt. Het gaat echt om ondernemerschap. Hoe kunnen we nieuwe technologie in onze context inzetten? Hoe zit deze markt in elkaar?

H2: Horizon 2

Horizon 2 zit er midden in. In horizon 2 zijn we bezig met zaken die verder gaan in scope dan horizon 1. Ze nemen al een beetje mee van wat men verwacht dat in de verdere toekomst gaat gebeuren. De technologie of oplossingen zijn bekend, maar nog niet bij jouw organisatie. Markt en klanten zijn niet nieuw, maar wel voor jouw organisatie. Er is een goed idee, maar hoe het in de markt te zetten is lastig te bepalen. Focus in deze horizon ligt op het ontdekken van nieuwe business modellen.

Ho: Horzon 0

Dit is onze eigen toevoeging aan het model. Iedere innovatie die gericht is op het verbeteren van de interne organisatie valt onder Horizon 0. Ook voor deze innovaties zijn resources nodig en kan, afhankelijk van hoe nieuw het is voor de organisatie, een andere aanpak gewenst zijn. Vanuit een portfolio perspectief wil je toch al je initiatieven in kaart brengen?

Achtergrond van het model

Het ‘Three horizons framework’ werd oorspronkelijk gepubliceerd door Baghai, Coley et al (2000) en is sindsdien een belangrijk model voor groei, verandering en innovatie. Het wordt toegepast door McKinsey. Steeds meer organisaties gaan aan de slag met dit model omdat het praktisch is en veel nieuwe inzichten geeft.

Waarom de 3 Horizons gebruiken?

Het 3 horizons model helpt een corporate innovatie strategie tastbaar maken. Het helpt je om pragmatische en bereikbare doelen te formuleren. Het helpt je om daarvan de voortgang te meten. Om lange termijn continuïteit te kunnen bereiken, zouden organisaties in alle 3 horizons tegelijk initiatieven moeten ontwikkelen. Business modellen blijven niet eeuwig in stand, op een bepaald punt zal er een achteruitgang te zien zijn. Bedrijven zullen op dat moment de opvolger klaar moeten hebben staan. De enige manier om dit te doen, is door vandaag te starten. Dit wordt in het volgende plaatje geïllustreerd.

de 3 horizons van innovatie

Elementen van de toekomst kunnen nu al worden opgemerkt. De organisatie moet leren wat werkt binnen hun eigen context. Door te werken in alle 3 horizons van innovatie tegelijk, zal de opvolgende oplossing beschikbaar zijn op het transformatie punt. Dit verzekert business continuïteit, deze wordt aangegeven door de rode lijn.

Innovatie methode per Horizon

Grotere organisaties die streven naar continue innovatie, werken met verschillende processen en snelheden. De organisatie moet focus leggen op uitvoering van het basis business model. Daarnaast moet zij ook bezig zijn om datzelfde model te innoveren. De focus is dus verschillend per horizon, zoals in het volgende plaatje te zien is.

Een andere focus noodzaakt ook een andere manier van ontwikkelen van oplossingen. Aangezien we ons op onbekend gebied begeven, zal de gebruikelijke manier van werken niet helpen. We hebben methodes nodig die beter geschikt zijn voor exploratie, voor het zoeken naar nieuwe business modellen, om te leren. Om die reden zijn Lean Startup en Design Thinking geschiktere methodes in Horizon 2 en 3.

Gescheiden budgetten

Stel, een management team moet kiezen tussen twee alternatieven, beide vragen een budget van € 100.000,-.

Plan A, is het next generation product en heeft een voorspelde ROI van 20% binnen twee jaar. Plan B is een initiatief om met een startup aan de slag te gaan om te kijken welke impact artificial intelligence op de diensten van het bedrijf kan hebben.

Je kunt je vast wel voorstellen wat er gebeurt! Het budget gaat naar initiatief A.

Om deze reden adviseren wij om gescheiden budgetten te hanteren. Op die manier ‘strijden’ initiatieven in Horizon 1 tegen Horizon 1 initiatieven, horizon 3 initiatieven tegen horizon 3, etc.

Innovatie budget verdeling

Een gebruikelijke verdeling tussen de 3 horizons is 70% van het innovatie budget voor Horizon 1, 20% voor Horizon 2 en 10% voor Horizon 3. Echter, de verdeling is afhankelijk van de context van jouw organisatie en bedrijfstak. Hoe sneller de ontwikkelingen gaan in de directe omgeving, hoe meer naar Horizon 2 en 3 zou moeten gaan.

Hoe te starten?

Een goede manier om te starten is door een inventarisatie van alle bestaande initiatieven te maken. Maak een lijst en samen met een team bepaal je hoe ze scoren op de assen van het 3 horizons model. Gebruik hiervoor het 4  horizons canvas, dit is gratis te downloaden op onze site.

horizons canvas

Deze visualisatie geeft je een eerste indicatie van waar je op dit moment focus op legt. Het zal een discussie over de wenselijkheid van deze verdeling opstarten. Het is een uitstekend startpunt voor innovatie portfolio management.

 

Tot slot

Portfolio management is niet eenvoudig. Het introduceren ervan leidt als het goed is tot een kleine cultuurverandering. Pimcy helpt je graag als begeleider in dit proces.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.