Life Cycle Management

Core Explore Model en Non Core Oversteek

16 dec: Het Core-Non-Core model en de Non-Core Crossing

In onze consultancy praktijk gebruiken wij regelmatig het 3 horizons model welke we koppelen aan het verschil tussen exploratie en exploitatie. Hiertoe ontwikkelden wij het Core Explore Model. In dit artikel licht ik dit praktisch werkbare model toe. Met de toepassing ervan kun je stappen zetten in het verhogen van de innovation excellence van jouw organisatie.
4x4 innovation matrix

30 aug: Life Cycle Management: from product portfolio to market strategy

In dit artikel laat ik zien hoe je product life cycle management kunt optimaliseren door hier vanuit een innovatieperspectief naar te kijken. Door verschillende modellen te combineren, namelijk het 3 Horizons model, het Ansoff model, de BCG matrix en de 4x4 innovatiematrix, kom ik tot 12 mogelijke productstrategieën die je kunt toepassen binnen product life cycle management.
4 x 4 innovatiematrix

27 aug: Life Cycle Management: van productportfolio naar marktstrategie

In dit artikel laat ik zien hoe je product life cycle management kunt optimaliseren door hier vanuit een innovatieperspectief naar te kijken. Door verschillende modellen te combineren, namelijk het 3 Horizons model, het Ansoff model, de BCG matrix en de 4x4 innovatiematrix, kom ik tot 12 mogelijke productstrategieën die je kunt toepassen binnen product life cycle management.