Scroll Top

Best practices van succesvolle innovatie (2)

Waarom zijn sommige bedrijven beter in innovatie dan anderen? In dit artikel laat ik je aan de hand van 8 stappen naar succesvolle innovatie zien, hoe je jouw prestaties kunt verbeteren. Vanuit onderzoek zijn er namelijk heel wat best practices bekend waar je je voordeel mee kunt doen. Vorige week heb ik stap 1 tot en met 4 besproken, zie deze link. In dit tweede deel staat met name het productontwikkelingsproces centraal.

Welke lessen kunnen we leren van outperformers op het gebied van innovatie? Dit zijn de stappen die je zou moeten zetten.

  1. Bepaal een heldere innovatie strategie

  2. Check of de bedrijfscultuur wel bij deze strategie past

  3. Zorg voor ideeën…heel veel ideeën

  4. Kies de beste ideeën

  5. Toets het bij je klanten

  6. Gebruik een op maat productontwikkelingsproces

  7. Vergeet het lanceringsplan niet

  8. Leer van je fouten

In deze blog bespreek ik stap 5 tot en met 8.

5. Toets het bij je klanten

Er zijn te veel voorbeelden van mislukte productintroducties. In deze link 25 product flops vind je een aantal uitstekende voorbeelden van hoe het niet moet. Ik ben altijd al een voorstander geweest van zo vroeg mogelijk testen. Sinds ik me meer ben gaan verdiepen in LeanStartup (Eric Ries) is dat alleen maar gegroeid.

In feite heb je maar weinig nodig om te kunnen testen. Vanuit de methode LeanStartup begin je met het interviewen van klanten om te toetsen of de problemen waarvoor jij denkt een oplossing te hebben, wel daadwerkelijk bestaan. Dit noemt men een problem interview. Als vervolgens blijkt dat het probleem daadwerkelijk een probleem is (hoera!), ga je toetsen of de oplossing die jij voor ogen hebt, aansluit bij de klant zijn behoeften. Dit noemt men een solution interview. Na nog een aantal validaties, wordt er een minimum product opgeleverd, het zogenaamde minimum viable product (MVP). Persoonlijk vind ik dat ze dit een minimum likeable product zouden moeten noemen, want je gaat dit proberen aan klanten te verkopen, en je maakt maar één keer een eerste indruk. Uiteraard wordt ook dit MVP uitgebreid getoetst en besproken.

lean startup

Uitgangspunt van Lean StartUp is dat je leert. En dat doe je door te toetsen.

De beste bedrijven testen vaker. Ze gebruiken ‘voice of the customer’ onderzoek, bezoeken klanten en doen beta tests. Het is belangrijk om niet alleen het ontwerp of functionaliteit te testen, maar ook of er daadwerkelijk behoefte aan is. En, als er sprake is van een nieuwe productcategorie onder hetzelfde merk, is er sprake van een match met het huidige merk?

Source[1]

6. Gebruik een op maat productontwikkelingsproces

stage gate

Productontwikkeling of innovatie zouden gezien moeten worden als normale bedrijfsprocessen die gestructureerd kunnen worden. Een traditioneel productontwikkelingsproces bestaat uit fases (stages): idee generatie, scope bepalen, business case, ontwikkeling, testen & validatie, lancering. Voordat overgegaan wordt naar de volgende fase, moet eerst een formele goedkeuring gegeven worden (gate) op basis van vooraf vastgestelde criteria.

De beste bedrijven gebruiken cross-functionele NPD processen (67% versus 41.8% van de overige bedrijven). De grotere beste bedrijven doen dit nog vaker dan de kleinere (77% vs 57%).Dit proces is niet een rechtlijnig proces, soms ga je een of meerdere stappen terug omdat je leert en aan sommige zaken wordt gelijktijdig gewerkt. Dit wordt uitgedrukt in de vortex uit het plaatje van newproductvisions.com. Deze methode wordt ook wel ‘waterval’ genoemd.

Source: www.newproductvisions.com

De laatste jaren zijn een groot aantal andere methodes populair geworden. Vraag is nu wanneer welke methode geschikt is. Dit is in onderstaande figuur versimpeld weergegeven.

Op het moment dat zowel de klantbehoefte als de oplossing een grote mate van onduidelijkheid kennen, is Lean StartUp gecombineerd met een Agile opleveringswijze geschikt. Hierbij gaat het meestal om vrij radicale of disruptieve innovaties. Is redelijk bekend waar de klantbehoefte en oplossingsrichting ligt, dan kan Agile gewerkt worden. Met het kortcyclische Agile opleveringsproces kunnen snel meters gemaakt worden. Hierbij is het wel zaak de klant als ‘stakeholder’ te betrekken. Is de oplossing bekend en ook de klantbehoeften, dan is de traditionele ‘waterval’ methode geschikt. De horizontale as laat zien dat hierbij de mate van innovativiteit wat geringer is, dus deze methode is met name geschikt voor incrementele innovaties. Uiteraard is dit een versimpeling van de werkelijkheid.

Per situatie zal gekeken moeten worden welke methode passend is voor jouw bedrijf.

 7. Vergeet het lanceringsplan niet

Als je succesvol wilt lanceren, heb je ook een lanceringsplan nodig. Een gedegen planning is nodig: waar lanceer ik, is distributie goed geregeld, kan ik snel opschalen, is er voldoende voorraad, wat is de juiste prijs, zijn voorbeelden van zaken waaraan u moet denken. Alle afdelingen moeten focussen op hun deel van het lanceringsplan en je hebt een evaluatie framework nodig. Te vaak worden van te voren doelstellingen geformuleerd die nadien nooit worden gemeten. Hoe weet je dan of je succesvol bent of niet? Je moet dus bepalen op welke Key Performance Indicators je wilt monitoren.

De beste bedrijven gebruiken klant evaluatie tools zoals discussie forums, wikis, ratings en reviews, en innovatie hubs significant meer dan de rest.

Source1

 8. Leer van je fouten

Tot slot, leer van je fouten als organisatie. Je kunt leren van alle producten en diensten die je aanbiedt, zelfs als ze in verschillende stadia van hun productlevenscyclus zijn. Wat werkt er, wat werkt niet, wat zijn we vergeten, wat zou het makkelijker gemaakt hebben, wat kunnen we beter doen?

Een goede manier om de huidige producten en diensten tegen het licht te houden, is het in kaart brengen van de customer journey.

In een klantreis ofwel customer journey traject volg je de reis van de klant binnen én buiten de organisatie. Je leert zien wat de klant doet en ervaart tijdens oriëntatie, kopen en gebruiken van product of dienst. Wanneer is de klant blij en wanneer haakt hij af? Je leert naar het eigen bedrijf kijken vanuit het perspectief van de klant. En… je ziet de punten waarin je kunt verbeteren om de klant nog beter van dienst te zijn.

Continue evaluatie helpt je om de eigen best practices te herkennen en om te leren van fouten. Het helpt je om continu het productontwikkelingsproces te verbeteren.

Het helpt je om te gaan horen bij de beste bedrijven.

[1] Journal of Product Innovation Management, 2013: 30 (3): 408-429

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie van bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.