business model canvas
8
mrt

Het Business Model Canvas, de Lean Canvas en de Strategie Schets vergeleken

Een meer recente variant van dit artikel? : Help, mijn strategisch plan is nu al gedateerd!

In 2008 introduceerde Alex Osterwalder het Business Model Canvas (BMC). Vanaf dat moment hebben vele bedrijven geprofiteerd van de eenvoudige benadering om hun business model ‘te beschrijven, ontwerpen, uit te dagen, uit te vinden en radicaal aan te passen’. Destijds was het idee om de business strategie op één pagina te schetsen enorm vernieuwend. Men was immers gewend aan omvangrijke business plannen.

Sinds 2008 zijn er vele varianten op het Business Model Canvas geïntroduceerd. In mijn consultancy bedrijf hanteer ik drie varianten: (1) de Strategie Schets van Jeroen Kraaijenbrink, (2) de klassieke Business Model Canvas van Osterwalder en (3) de Lean Canvas van Ash Maurya. De strategie schets heeft de breedste scope, gevolgd door de Business Model Canvas en dan de Lean Canvas.

In dit artikel bespreek ik de belangrijkste elementen van ieder model, de verschillen tussen de canvassen en ook wanneer je zou kunnen overwegen een bepaalde canvas te kiezen. Als je nog weinig ervaring heeft met het uitstippelen van strategie vanuit een business model canvas, is het raadzaam om u hierin te laten begeleiden. Ik help je hier graag bij!

Als eerste bespreek ik de Strategie Schets, aangezien deze de breedste scope heeft.

De drie modellen

Strategie Schets van Jeroen Kraaijenbrink

strategie-schets-kraaijenbrink

Dit canvas is van recente datum en werd in 2015 gepubliceerd. Het is ook nog relatief onbekend. Echter, ik heb dit canvas in een aantal workshops gebruikt en ik vind het een praktische en volledige canvas. Het wordt gebruikt om de gehele strategie van een bedrijf te beschrijven en bestaat uit de volgende stappen (in voorgestelde volgorde):

strat1nl

strat2nl

Meer details vind je op http://thestrategyhandbook.com/

Business Model Canvas door Alex Osterwalder

business model canvas doon

Dit canvas stelt nieuwe en bestaande bedrijven in staat om te bepalen hoe toegevoegde waarde te creëren, leveren en vast te houden. Het bestaat uit de volgende stappen:

business model canvas nl

Osterwalder geeft aan dat business models in een bepaalde context opereren. Om die reden moeten ook de volgende gebieden rondom het Business Model Canvas in kaart worden gebracht, dit heet de Environment map:

  • Marktkrachten: Belangrijke klantontwikkelingen, zoals groeiende of krimpende segmenten; klant switch kosten; veranderende ‘jobs, pains, en gains’; en meer.
  • Belangrijke Trends : Belangrijke trends welke uw omgeving vormgeven, bijvoorbeeld technologische innovaties, beperkingen vanuit regelgeving; sociale trends; en meer.
  • Industriekrachten: Belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld concurrenten, bedrijven uit de waardeketen, nieuwe of verdwijnende technologie leveranciers; en meer.
  • Macro-economische Krachten: Macro trends, bijvoorbeeld globale marktomstandigheden; toegang tot grondstoffen; hoge of lage prijzen voor bulkgoederen; en meer

Meer details vind je hier:

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
https://strategyzer.com/books/value-proposition-design
http://blog.strategyzer.com/posts/2014/7/26/your-business-model-environment

Lean Canvas door Ash Maurya

lean canvas

Dit canvas stelt ondernemers en startups in staat om snel hun business idee te valideren op basis van de principes van Lean Startup. Idealiter maak je een canvas voor ieder door u vastgesteld klantsegment Het bestaat uit de volgende stappen:

lean canvas pimcy

leancanv2nl

Meer details vind je hier:

https://leanstack.com/books/
https://leanstack.com/why-lean-canvas/

Samenvatting van verschillen & wanneer toepassen

Ik hoop dat duidelijk geworden is, dat iedere canvas zijn eigen waarde heeft, en op verschillende elementen de focus legt. Ieder canvas heeft een ander doel, publiek, toepassing en gebruikt verschillende stappen in verschillende volgorde. In de volgende tabel heb ik deze samengevat.

sasmenvatting

De waarde van business model canvassen was en is nog steeds, dat ze je in staat stellen om snel tot de kern te komen. Je bepaalt snel de belangrijkste punten van de strategie of nieuwe business model. Vanuit dit startpunt kun je snel tot een betere strategie komen en je kansen op succes aanzienlijk verhogen.

Als je nog weinig ervaring heeft met het uitstippelen van strategie vanuit een business model canvas, is het raadzaam je hierin te laten begeleiden. Ik help je hier graag bij!

Ik wil hier graag meer over weten, neem contact met mij op